Byt ut ditt gamla tak mot ett grästak

Standard

Gräs- och torvtak har en lång tradition i både Sverige och Norge. Från städerna försvann de dock på 1800-talet och sedan kunde vi bara se dem på enstaka ställen på landsbygden på gamla byggnader. Nu har de gröna taken återuppstått igen och de är både vackra och har en lång rad andra fördelar.

Du kan läsa mer här för att lära dig mer om gröna tak.

Klimatet och gröna tak

I städer är det vanligt att den biologiska mångfalden minskar på grund av att djur och växter inte överlever miljön där. Minskade grönområden och mer bebyggelse förändrar klimatet. Här kommer de gröna taken in i bilden. De ger en stadsbebyggelse som är mer hållbar och klimatanpassad.

Fördelar med grästak

Det finns en rad fördelar med grästak. Du kan göra en viss ekonomisk vinst eftersom ett grästak har lång livslängd på grund av att det skyddar undertaket. Dessutom har växtligheten en isolerande effekt så energiförbrukningen minskar. Ett grönt tak är ju också estetiskt vackert och du kan förutom gräs även ha olika örter. Det gröna taket fungerar dessutom som ett naturligt reningsverk för luften och vattnet och det bidrar till ett bättre klimat.